Om AMONREVISION

Amon Revision AB är en revisions- och redovisningsbyrå i Sollentuna. Jag är godkänd revisor och redovisningskonsult och har mångårig erfarenhet av revision, redovisning och konsultationer.

Jag har arbetat mer än 20 år på ett ledande globalt revisionsföretag i Stockholm och ansvarat för revisionen för små och medelstora bolag i olika branscher. Jag har också arbetat flera år med redovisning bl.a. på ett av Sveriges ledande energibolag där jag hade ansvar för redovisningen av ett flertal dotterbolag i Sverige.

Cherry Blossom